top of page

Triennale Młodych
w Orońsku

Mentoring i opracowanie harmonogramu dla twórców w ramach Triennale Młodych w Orońsku.

Tematem 9. edycji  było zachwianie globalnej równowagi klimatycznej. Kuratorka Marta Czyż zaprosiła do udziału 32 twórców, którzy w swojej codziennej praktyce systemowo odnoszą się do tych problemów. Uczestnicy wspólnie zastanawiali się, jak powinna wyglądać sztuka, jakie zadania spełniać i jak być pokazywana, aby minimalizować degradującą działalność człowieka
– także artysty. Wypracowane pomysły i rozwiązania zostały pokazane na wystawie oraz w formie wspólnych działań.

Screenshot 2023-04-25 at 22.18.20.png
Screenshot 2023-05-25 at 20.41.03.png
Screenshot 2023-04-25 at 22.17.30.png
bottom of page